Ομάδες εργασίας

Για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων των επιστημονικών συνεργατών του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών –  ΕΕΛΛΑΚ έχουν δημιουργηθεί 6 μόνιμες ομάδες εργασίας, με περισσότερα από 300 μέλη, η κάθε ομάδα διαμορφώνει το πρόγραμμα δράσης της συνεργατικά μέσα από το WIKI.

Ομάδα Εργασίας για τo Ανοικτό Hardware και την Ανοιχτή Σχεδίαση

Συντονιστές Ομάδας:

Υπεύθυνοι από το ΔΣ του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ

  • Βογιατζής Ιωάννης

Λίστα συζητήσεων

https://lists.dev.ellak.gr/wg-openhardware/listinfo.html

Blog ομάδας Εργασίας


Ομάδα Εργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά Δεδομένα

Συντονιστές

Υπεύθυνοι από το Δ.Σ. του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ

  • Ηρακλής Βαρλάμης

Λίστα συζητήσεων και συντονισμού ομάδας:

https://lists.dev.ellak.gr/wg-opengov/listinfo.html


Blogs ομάδας εργασίας


 

Ομάδα Εργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά Δεδομένα

Συντονιστές

Υπεύθυνος απο το Δ.Σ. του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ

  • Βασίλης Βλάχος

Λίστα συζήτησης και συντονισμού ομάδας:

https://lists.dev.ellak.gr/wg-privacy/listinfo.html

Blog ομάδας εργασίας:

http://privacy.dev.ellak.gr


Ομάδα Εργασίας για τις Ανοιχτές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Συντονιστές:

Υπεύθυνοι από το Δ.Σ.του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ)

  • Πρόδρομος Τσιαβός

Λίστα συζητήσεων

https://lists.dev.ellak.gr/edu/listinfo.html

Δικτυακοί Τόποι:

http://edu.dev.ellak.gr

http://oer.dev.ellak.gr


Ομάδα Εργασίας για το Ανοιχτό Λογισμικό και Ανοιχτά Πρότυπα

Συντονιστές

  • Γιώργος Κουσιουρής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
  • Νικολαΐδης Βασίλειος, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Υπεύθυνοι από το ΔΣ του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ:

  • Ιωάννης Σταμέλος

Λίστα συζητήσεων και συντονισμού της ομάδας:

https://lists.dev.ellak.gr/wg-foss/listinfo.html

Blogs ομάδας εργασίας:

https://opensource.dev.ellak.gr

https://openstandards.dev.ellak.gr


Ομάδα Εργασίας για την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα

Συντονιστές

  • Γιώργος Μπλάνας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Κώστας Κωνσταντόπουλος, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Υπεύθυνος από το ΔΣ του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ

  • Παναγιώτης Κρανιδιώτης (Επιστημονική Επιτροπή ΕΕΛ/ΛΑΚ), υπεύθυνος για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα.

Λίστα συζήτησης και συντονισμού ομάδας:

https://lists.dev.ellak.gr/wg-innovation/listinfo.html

Blog ομάδας εργασίας

http://openbusiness.dev.ellak.gr