Μέτοχοι Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

1

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο «GUNET»

Σπύρος Μπόλης

2

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Ιωάννης Σταμέλος

3

Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Θανάσης Χατζηλάκος
4

Διεθνές Πανεπιστήμιο
Ελλάδος

Βασίλειος
Περιστέρας

5

Εθνικό Δίκτυο Υποδομών
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε)

Παναγιώτης
Λουρίδας

6

Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Λάζαρος Μεράκος

7

Εθνικό Κέντρο Έρευνας
Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» – ΕΚΕΦΕ «Δ»

Ιωάννης
Κοροβέσης

8

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
(Ε.Κ.Τ.)

Μάριος
Αλεξανδράκης

9

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
(Ε.Μ.Π.)

Θεόδωρος
Καρούνος

10

Ελληνική Εταιρεία
Επιστημόνων & Επαγγελματιών Πληροφορικής &
Επικοινωνιών (Ε.Π.Υ.)

Ιωάννης
Βογιατζής

11

Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο

Θεοφάνης
Ορφανουδάκης

12

Ένωση
Μηχανικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος
(ΕΜηΠΕΕ)

Αθανάσιος
Μώραλης

13

Ένωση
Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.)

Δημήτρης
Κυριακός

14

Ένωση Χρηστών & Φίλων Linux Ελλάδος
(HEL.L.U.G.)

Ιάκωβος Στέλλας

15

Ερευνητικό
Κέντρο «Αθηνά»

Στέλιος
Πιπερίδης

16

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό
Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών
(Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.)

Νεκτάριος
Κοζύρης

17

ΙΤΕ (Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας)

Άγγελος Μπίλας

18

Ινστιτούτο Τεχνολογίας
Υπολογιστών & Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” (I.T.YΕ.
“ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”)

Χρήστος
Κακλαμάνης

19

Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών (Ο.Π.Α.)

Διομήδης
Σπινέλλης

20

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πέτρος
Καβάσσαλης

21

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Κλειώ
Σγουροπούλου

22

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Μαλαματή Λούτα

23

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ιωάννης
Αναγνωστόπουλος

24

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ιωάννης Φούντος

25

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αντώνης Σαββίδης

26

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Γεωργία
Καπιτσάκη

27

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Κωνσταντίνος
Μαργαρίτης

28

Πανεπιστήμιο Πατρών

Χρήστος Μπούρας

29

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Θεμιστοκλής
Παναγιωτόπουλος

30

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Κώστας Βασιλάκης

31

Πολυτεχνείο Κρήτης

Βασίλειος
Σαμολαδάς

32

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ηρακλής Βαρλάμης

Επιστημονική Επιτροπή

Ομάδες Εργασίας