ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

BLUE HACATHON, ένας διαφορετικός μαραθώνιος προγραμματισμού

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.edev.ellak.gr), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της σχετικά με τα Ανοιχτά Δεδομένα και τις Ανοιχτές Τεχνολογίες, υποστηρίζει και συνδιοργανώνει με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2015 το BLUE HACATHON με θέμα τη δημιουργία ανοιχτών δεδομένων (open data) στις επιβατικές μεταφορές στο Αιγαίο και την ανάπτυξη μεθόδων και εφαρμογών που χρησιμοποιούν ανοιχτά δεδομένα.

Είναι η πρώτη φορά που θα δημιουργήσουμε σειρές ανοιχτών δεδομένων από την ακτοπλοϊκή κίνηση στο Αιγαίο — και βέβαια θα επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα και θα διερευνήσουμε δυνατότητες αξιοποίησης τους για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων της Ναυτιλίας και του Τουρισμού, και τη διατύπωση συνεκτικών πολιτικών με στόχο την αύξηση της ελκυστικότητας των νησιών και την ανάπτυξη των Μεταφορών και του Τουρισμού, στο Αιγαίο.

Στόχος είναι να συμβάλουμε στην κατανόηση της χρησιμότητας και να προωθήσουμε τη χρήση των ανοιχτών δεδομένων στην επιβατηγό Ναυτιλία, να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον δημιουργίας, κι ένα ανθρώπινο δίκτυο, για όσους θέλουν να αξιοποιήσουν πραγματικά δεδομένα από τις Θαλάσσιες Μεταφορές.

Στη διοργάνωση του Blue Hackathon έχουν προσκληθεί επίσης να συμμετέχουν το Υπουργείο Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού καθώς και η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες και να εγγραφείτε στο blue hackathon στον εξής σύνδεσμο εδώ.

Δελτίο Τύπου, 09/09/2015 – BLUE HACATHON, ένας διαφορετικός μαραθώνιος προγραμματισμού

Leave a Comment