ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ανοιχτό εναντίον κλειστού, το πραγματικό δίλημμα των εκλογών

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.edev.ellak.gr) σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία vouliwatch.gr (www.vouliwatch.gr) απέστειλε επιστολή προς τα πολιτικά κόμματα ενόψει των εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ και το Vouliwatch, το πραγματικό δίλημμα των εκλογών δεν είναι το παλαιό εναντίον του νέου, αλλά η μάχη της κουλτούρας του ‘ανοιχτού’ εναντίον της διατήρησης του ‘κλειστού’. Με την επιστολή μας αυτή, παρεμβαίνουμε στον προεκλογικό διάλογο, διεκδικώντας από τα πολιτικά κόμματα να λάβουν υπόψιν τους, να συζητήσουν και να δεσμευτούν για μια σειρά από αλλαγές, που δεν κοστίζουν τίποτα, αλλά μπορούν να ωφελήσουν τη δημοκρατία και την οικονομία μας πολυεπίπεδα.

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις είναι:

  • Εφαρμογή του Νόμου 4048/2012 για τη Ρυθμιστική Διακυβέρνηση

  • Ενίσχυση και εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (Ν.3979/2011) και υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ελλάδα στο πλαίσιο της  πρωτοβουλίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership – OGP http://www.opengovpartnership.org/country/greece)

  • Εφαρμογή του νόμου για τα ανοιχτά δεδομένα (Ν. 4305/2014)

  • Ενίσχυση της Διαύγειας (Ν. 3861/2010)

  • Ενίσχυση της Κοινοβουλευτικής Διαφάνειας

  • Λήψη μέτρων για την ενθάρρυνση της υιοθέτησης ανοιχτού λογισμικού και ανοιχτών τεχνολογιών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

  • Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυβερνητικού έργου.

  • Ενσωμάτωση της διδασκαλίας των ανοιχτών τεχνολογιών σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης.

Η προσπάθεια δεν εξαντλείται στις παραπάνω προτάσεις. Είναι όμως ένας καμβάς, πάνω στον οποίο μπορούμε να αναπτύξουμε περισσότερες πρωτοβουλίες.

Δείτε εδώ αναλυτικά την επιστολή.

Δελτίο Τύπου: 15/09/2015 – Ανοιχτό εναντίον κλειστού, το πραγματικό δίλημμα των εκλογών

Leave a Comment