ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Διαχειριστής Δικτυακών Τόπων (Web Developer)

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ) ενδιαφέρεται να προσλάβει συνεργάτη για τη θέση: Προγραμματισμό και Διαχείριση Δικτυακών Τόπων(Web Developer), μερικής απασχόλησης.

Aρμοδιότητες:

Απαιτούμενα Προσόντα

 •     Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 •     WordPress CMS deployment & administration and Theme development, PHP Programming
 •     RDBMS, MariaDB
 •     Εμπειρία στη χρήση εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης
 •     Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά Προσόντα   

 •     Ικανότητα καλής προσωπικής επικοινωνίας
 •     Debian Linux System Administration
 •     Mediawiki Administration and Plugin Development
 •     Monitoring tools (Nagios, Monit, etc)
 •     Διαχείριση αποθετηρίων κώδικα(Git, Github, Subversion etc)
 •     Redmine deployment & administration
 •     CKAN & DRUPAL deploymet & administration
 •     Sibboleth federated SSO
 •     KVM virtualization
 •     Cloud cluster management
 •     Postgresql administration
 •     Python Programming
 •     Ruby Programming

 

Απαιτείται καθημερινή 4ώρη παρουσία στα γραφεία της ΕΕΛ/ΛΑΚ.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν τα βιογραφικά τους στο hr AT eellak DΟΤ gr έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Τα βιογραφικά να ακολουθούν το πρότυπο europass ( cv_template_el.odt ) και να περιέχουν συνδέσμους με τα προφίλ των υποψηφίων συνεργατών σε κοινωνικά δίκτυα(π.χ. linkedin, git*, κλπ).

Leave a Comment